Πανελλήνιο Συνέδριο Διδάσκοντας Και Εμπνέοντας Εφήβους -Για Ένα Αλλιώτικο Σχολείο-

Από

04/03/2016

έως

06/03/2016

Συνδιοργανώσεις

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ οργανώνουν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από 4 έως 6 Μαρτίου πανελλήνιο συνέδριο με σκοπό να κατατεθούν και να συζητηθούν ποικίλες προτάσεις διδασκαλίας, να συζητηθεί η εμπειρία των εκπαιδευτικών της τάξης και να αναδειχθούν νέες ιδέες και μέθοδοι διδασκαλίας. Περισσότερες πληροφορίες  http://synedrio-politropiarmonia.weebly.com/