Κ.Σ. Στάϊκος “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α΄ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ”

Κ.Σ. Στάϊκος “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α΄ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ”

Κατάλογος έκθεσης για το ΕΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ, Δελφοί, Ιούλιος 2001