Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών»

Τηλέφωνο: +30 210 3312 781

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/friendsECCD/