Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών

Η Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών αποτελεί πάγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών από το 2017, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στην διαχρονική και συγχρονική μελέτη της ευρωπαϊκής ιστορίας και του πολιτισμού και των τρόπων με τους οποίους η Ευρώπη σήμερα αντιδρά στις προκλήσεις τόσο της πολιτικής και οικονομικής, όσο και της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης. Περιλαμβάνει εντατικά διεπιστημονικά σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες αλλά και σε προπτυχιακούς φοιτητές. Τα σεμινάρια διαρκούν δύο εβδομάδες και διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες. Συμπληρώνονται από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο ή επιπλέον διαλέξεις επισκεπτών καθηγητών για θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτισμικής επικαιρότητας.

Το πρόγραμμα και η ακαδημαϊκή λειτουργία της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών επιβλέπεται από διεθνή επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από τους καθηγητές:

  • Παναγιώτη Ροϊλό (Harvard, Ιδρυτή της Ακαδημίας και Πρόεδρο της Επιτροπής, Πρόεδρο  Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών)
  • Homi Bhabha (Harvard)
  • Peter Frankopan (Oxford)
  • Michele Lamont (Harvard)
  • Σπύρο Πολλάλη (Harvard Design School)
  • Δημήτριο Γιατρομανωλάκη (Johns Hopkins)

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2017
Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2018
Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2019
Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2022
Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2023
Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2024