Σκοπός του Συλλόγου

Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Οι Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, μη κερδοσκοπικό σωματείο με αποκλειστικώς κοινωφελείς σκοπούς, ιδρύθηκε το 2013.  

Οι σκοποί του σωματείου είναι:

  • Η υποστήριξη των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
  • Η ηθική και υλική ενίσχυση των πολυσχιδών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση της δυναμικής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως.
  • Η ανάδειξη των εγκαταστάσεων και των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με τη συνεργασία των τοπικών αρχών και οργανισμών.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το σωματείο δύναται να οργανώνει, να λειτουργεί και να συντηρεί κατάλληλες προς τούτο πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στην Αθήνα και αλλού στην Ελλάδα και την Ευρώπη και να συνεργάζεται με σωματεία και γενικώς με ιδρύματα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

Επίσης, το σωματείο δύναται να αποφασίζει τη σύνταξη μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση ερευνών και μελετών που σχετίζονται με τους σκοπούς του Συλλόγου.