Δελφικοί Διάλογοι

Οι Δελφοί αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του αρχαίου ελληνικού στοχασμού, η αίγλη του οποίου παραμένει δυναμική και σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.), καταστατική αποστολή του οποίου είναι η δημιουργία στους Δελφούς ενός ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πνευματικού κέντρου, αποτελεί το κατεξοχήν πολιτιστικό ίδρυμα στην Ελλάδα όπου η σημασία της ανθρωπιστικής σκέψης μπορεί και πρέπει να διερευνάται σε σταθερή βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, από το 2023, το Ε.Π.Κε.Δ. διοργανώνει τους Δελφικούς Διαλόγους, όπου επιφανείς στοχαστές και επιστήμονες παγκοσμίου εμβέλειας συζητούν φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας και προβλήματα τα οποία η ανθρωπότητα θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον (ενδεικτικά: δημοκρατία και τεχνολογική εξέλιξη, μετακινήσεις πληθυσμών (προσφυγικό) και πολιτισμικές/εκπαιδευτικές προκλήσεις, η εποχή του μετα-ανθρώπου κ.ά.).

Οι Διάλογοι μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο, ενώ τα πρακτικά τους δημοσιεύονται σε σειρά που φέρει τον τίτλο του προγράμματος.

ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 2023