Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος https://eccd.gr/ (εφεξής ο «Ιστότοπος») ανήκει στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (εφεξής «Ε.Π.Κε.Δ.» ή «Κέντρο»),Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε με τον Ν. 645/1977 και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Κέντρο εδρεύει στην Αθήνα (Κεντρική Υπηρεσία Αθήνας, Φρυνίχου 9, Τ.Κ. 105 58, τηλ: 210 210 3312781-5, email: [email protected]) και έχει δραστηριότητα στην Αθήνα και στους Δελφούς.

Με την περιήγησή του στον Ιστότοπο και κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης που τον διέπουν καθώς και το περιεχόμενό του (επιμέρους ιστοσελίδες, φωτογραφίες, γραφιστικά σχέδια, έγγραφα, βίντεο, αρχεία, πηγαίο κώδικα κλπ.), τις υπηρεσίες του, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και αν διαφωνείτε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου.  

Οι παρόντες Όροι Χρήσης συνοδεύουν την Πολιτική Απορρήτου/Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κέντρου και τις συμπληρωματικές πολιτικές για τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Ανήλικοι μπορούν να επισκεφθούν τον Ιστότοπο υπό την επίβλεψη γονέα ή  κηδεμόνα που κατανοεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου από ανηλίκους (κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα), χωρίς συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα τους, ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρίσκετε τους Όρους Χρήσης που είναι σε ισχύ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε προσωπικά στοιχεία. Οι πληροφορίες που θα υποβάλλετε πρέπει να είναι ακριβείς, αληθείς, και ολοκληρωμένες. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Κέντρου, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΚΠΔ / GDPR»), και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ειδικά τον Ν. 4624/2019 και τον Ν.  3471/2006 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο Ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για το Ε.Π.Κε.Δ., τους σκοπούς, τη λειτουργία και τις εγκαταστάσεις του, ανακοινώσεις, νέα,  και περιγραφές δράσεων που οργανώνει (συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ά.). Στον Ιστότοπο παρουσιάζονται επίσης εκδόσεις, δημοσιεύσεις και καλλιτεχνικά έργα που ανήκουν στις Συλλογές του Κέντρου, έργα που διατίθενται προς πώληση, και Βιντεοθήκη όπου αναρτώνται εν όλω ή εν μέρει εκδηλώσεις του Κέντρου. Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για τον Σύλλογο Φίλων του Ε.Π.Κε.Δ. με δυνατότητα επικοινωνίας και αίτησης εγγραφής.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα εγγραφής σε εκδηλώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους σχετικούς Όρους Εγγραφής και Συμμετοχής σε Εκδηλώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου προτού συμπληρώσουν μία ηλεκτρονική φόρμα. Η υποβολή της φόρμας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω Όρων. Ο Χρήστης οφείλει να υποβάλλει τα ακριβή στοιχεία του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει» και οι διαχειριστές του διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να τροποποιήσουν, αλλοιώσουν, ή παρέμβουν στο περιεχόμενό του.  

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, κείμενα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, διασχηματισμοί, φωτογραφίες, γραφιστικό & ψηφιακό υλικό, οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ηχητικά αποσπάσματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα κλπ., αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Κέντρου ή τρίτων σύμφωνα με εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και λοιπών νόμων, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να αποτελέσει ολικά ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο και από οποιονδήποτε χρήστη. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, τροποποίησης, αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, επιτρέπεται μετά από προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του Κέντρου ή των τρίτων που φέρουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο Χρήστης μπορεί να κάνει χρήση μέρους του περιεχομένου για προσωπική του χρήση, και όχι για εμπορική δραστηριότητα, αλλά πάντα για νόμιμους σκοπούς. Η δυνατότητα αυτή δεν ισοδυναμεί με παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις  θα πρέπει να αναγράφεται ρητά η πηγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα κάνει νόμιμη και κατάλληλη χρήση του Ιστοτόπου, και ότι θα απέχει από οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι: 

  • Δεν θα προβαίνει σε αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών με σκοπό τη βλάβη του Ιστοτόπου, του δημιουργού, των διαχειριστών του ή κάθε τρίτου.
  • Δεν θα αναρτά σχόλια με παράνομο περιεχόμενο.
  • Δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολής προσωπικότητας, παραβίασης ιδιωτικότητας, προσωπικών δεδομένων κλπ.)
  • Δεν θα παραπληροφορεί για την προέλευση του περιεχομένου του Ιστοτόπου.
  • Δεν θα διακινδυνεύει την ασφάλεια του δικτύου.
  • Δεν θα παρακάμπτει τους προβλεπόμενους και ενδεδειγμένους ελέγχους της ταυτότητάς του εάν και όπου αυτοί απαιτούνται.
  • Δεν θα εμποδίζει στους διαχειριστές ή σε άλλους χρήστες (επισκέπτες) την πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο και στις υπηρεσίες του.
  • Δεν θα εγκαθιστά, προωθεί και διαθέτει περιεχόμενο με κακόβουλο λογισμικό, διαφημίσεις, αρχεία και προγράμματα που μπορούν να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Ιστότοπου.

Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν την πρόσβαση σε περίπτωση κακής χρήσης, χωρίς να απαιτείται η παροχή ειδικής αιτιολογίας.

Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που προκαλεί στο Κέντρο, στους διαχειριστές ή σε τρίτους, και για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που επιφέρει η αθέμιτη ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου από τον ίδιο και η παραβίαση των Όρων Χρήσης.

Ο Χρήστης απαλλάσσει το Ε.Κ.Πε.Δ. από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ενεργειών ή απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων τελών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εύλογων αμοιβών δικηγόρων και λογιστών, που αποδίδονται ή προκύπτουν από την παραβίαση των Όρων Χρήσης από τον Χρήστη.

Ο Χρήστης έχει την ευθύνη να προστατεύει τα δεδομένα του στις συσκευές μέσω των οποίων επιχειρεί τη σύνδεση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Κέντρο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες του Ιστοτόπου της είναι ακριβείς, διασταυρωμένες και επικαιροποιημένες. Σε περίπτωση καταχώρισης ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών ή τεχνικών σφαλμάτων το Ε.Π.Κε.Δ. δεσμεύεται να διορθώσει, επικαιροποιήσει ή να διαγράψει το ανακριβές περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Κάποιες από τις πληροφορίες του Ιστότοπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα, τις οποίες ο Ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει.

Το Ε.Π.Κε.Δ. δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου και των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, είτε πρόκειται για τον παρόντα Ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.

Δεν φέρει καμία ευθύνη για την κάλυψη οιασδήποτε φύσεως αξιώσεων τρίτων, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση, αντιγραφή, παραποίηση του περιεχομένου του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από τον Ιστότοπο πρόσωπα.

Δεν ευθύνεται, επίσης, για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών αυτού από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτόν, ανεξαρτήτως αιτίας όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Χρήστη ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει σε άλλους ιστοτόπους οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτικές Προστασίας. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των ιστοτόπων αυτών έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, την ακρίβεια και τη νομιμότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους.

Ο Χρήστης επισκέπτεται τους συνδεδεμένους ιστοτόπους με δική του ευθύνη και έχοντας διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης τους.

Το Ε.Π.Κε.Δ. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ασφάλεια των συνδεδεμένων ιστοτόπων και δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια μπορεί να προκληθεί από τη χρήση περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.

ΧΡΗΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες και συλλέγει στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε αυτόν. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, την ονομασία του παρόχου μέσω του οποίου επιχειρείται η πρόσβαση, το είδος της συσκευής, πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα, ο τρόπος χρήσης του Ιστοτόπου και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Τα cookies εξυπηρετούν την εμφάνιση του περιεχομένου ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχει δηλώσει ο Χρήστης, προστατεύουν την ασφάλειά του και διευκολύνουν την περιήγηση σε αυτόν. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας ή τα αρχεία που έχετε αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον Χρήστη. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε ορισμένες κατηγορίες cookies, ορισμένα στοιχεία του Ιστοτόπου ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να λειτουργούν σωστά.

Περισσότερα για την Πολιτική Cookies μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Ε.Π.Κε.Δ. μπορεί να επικαιροποιήσει τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η επικαιροποιημένη εκδοχή θα είναι πάντα αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Ε.Π.Κε.Δ. έχει δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του Ιστοτόπου. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα διακόψει τη χρήση του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, και το Ε.Π.Κε.Δ. θα έχει δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Οι ενότητες που αφορούν στην Ευθύνη, το Εφαρμοστέο Δίκαιο και τα Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά τη διακοπή της λειτουργίας του Ιστοτόπου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και η ερμηνεία τους διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή των Όρων του παρόντος και εν γένει σε σχέση με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του Ιστοτόπουμπορείτε να επικοινωνείτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο  [email protected] και στο  [email protected], στο τηλέφωνο 210 3312781-5, και με επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία ΑθήναςΦρυνίχου 9, Πλάκα, 105 58. Αθήνα.

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2023