Ζωγραφική

Γιαννάκος Χρήστος Κεφάλι Κούρου με τετράγωνο

Ζωγραφική

Κεφάλι Κούρου με τετράγωνο

Έγχρωμο τύπωμα, ριζόχαρτο
Γεωργιάδης Νίκος Διάζωμα

Ζωγραφική

Διάζωμα

Λάδι, καμβάς
Γεωργιάδης Νίκος Όρθιο Ι

Ζωγραφική

Όρθιο Ι

Λάδι, καμβάς
Γεωργιάδης Νίκος Όρθιο ΙΙΙ

Ζωγραφική

Όρθιο ΙΙΙ

Λάδι, καμβάς
Γαΐτης Γιάννης Άγγελος

Ζωγραφική

Άγγελος

Μικτή τεχνική. Λάδι, παστέλ, καμβάς
Αποστόλου Ευγενία Στοιχείο Ι

Ζωγραφική

Στοιχείο Ι

Κάρβουνο, χαρτί (1999-2001)
Danil (Δανιήλ Παναγόπουλος) Αφιέρωμα στους Δελφούς

Ζωγραφική

Αφιέρωμα στους Δελφούς

Μικτή τεχνική. Λάδι, ακρυλικό, μη επεξεργασμένος καμβάς