Τέσσερεις γωνίες

Δημιουργός: Γεωργιάδης Νίκος

Διαστάσεις: 1,52 Χ 1,57 μ.

Kατηγορία: Ζωγραφική

Χρονολογία: 1969

Λάδι, καμβάς