11οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας Τελικός Αγώνας Περιόδου 2011-2012

Από

18/03/2012

έως

18/03/2012

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οι 11οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας–Αντιλογίας της περιόδου 2011-2012 οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τη συμμετοχή 528 μαθητών 88 Λυκείων από τις περιφέρειες Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης και Κρήτης. Συμμετείχαν για πρώτη χρονιά μαθητές του νομού Φωκίδας.

Στους Πανελλήνιους Αγώνες Επιχειρηματολογίας 2011-2012 πρώτευσε η ομάδα του Γενικού Λυκείου Αρσακείου Θεσσαλονίκης.

Επιτροπή κριτών Αγώνων:

Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασιλική Κιντή, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σταύρος Τσακυράκης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναστασία Πασχαλίδου, Προϊσταμένη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

11οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας, Τελικός Αγώνας, Παλαιά Βουλή, 18 Μαρτίου 2012
11οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας, Τελικός Αγώνας, Παλαιά Βουλή, 18 Μαρτίου 2012