12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνοανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών “Ελληνισμός Και Αραβικός Κόσμος”

Από

07/05/2009

έως

10/05/2009

Συνδιοργανώσεις

Το Ινστιτούτο Ελληνοανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών οργάνωσαν στις 7-10 Μαΐου 2009 στους Δελφούς το 12ο διεθνές συνέδριο Ελληνοανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών με θέμα Ελληνισμός και αραβικός κόσμος.

Οι θεματικές του συνεδρίου ήταν:

Α. Ιστορικό πλαίσιο

1. Αραβοκρατία στην Κρήτη: το εμιράτο της Κρήτης (ca. 824-826-961) και η ανάκτησή της από τον Νικηφόρο Φωκά (961) 

2. Η Ανατολική Μεσόγειος την εποχή των Σταυροφοριών και η μετέπειτα οθωμανική επέκταση 

3.  Ελληνοαραβικές σχέσεις μετά την ελληνική ανεξαρτησία 

Β. Φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη

1. Αριστοτέλης Arabicus  

2. Αριστοτελικές επιδράσεις στην αραβική φιλοσοφία και σκέψη 

3. Η ελληνική κοσμογραφία και γεωγραφία στον αραβικό κόσμο 

4. Μεταφράσεις αραβικών κειμένων στα ελληνικά και αντιστρόφως 

Γ.  Λιμάνια της Μεσογείου και θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι από την ύστερη Αρχαιότητα έως το τέλος της Μεσαιωνικής περιόδου (15ος αι.)

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκε έκθεση φωτογραφιών από το χειρόγραφο του Σκυλίτζη που αναφέρεται στην κατάληψη της βυζαντινής Κρήτης από τους Ανδαλούσιους Άραβες (824-826) και την ανακατάληψή της από τον Νικηφόρο Φωκά (961).