Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2017

Από

19/06/2017

έως

29/06/2017

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών οργάνωσε, με την υποστήριξη και τη χορηγία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών, από 19 έως 29 Ιουνίου 2017.

Το Πρόγραμμα της Ακαδημίας περιλαμβάνει εντατικά διεπιστημονικά Σεμινάρια δύο εβδομάδων, τα οποία απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες αλλά και προπτυχιακούς φοιτητές και διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες. Στόχος είναι η διαχρονική και συγχρονική μελέτη και διδασκαλία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ιστορίας και των τρόπων με τους οποίους η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Δείτε σχόλια και εντυπώσεις των συμμετεχόντων στην Ακαδημία, εδώ