Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών – «Εκτοπισμός, Μετανάστευση, Μνήμη» 5η περίοδος, 19-30 Ιουνίου 2023

Από

19/06/2023

έως

30/06/2023

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εποπτεία: Καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Οργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών                                                                          

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διεθνής επιστημονική επιτροπή: Καθηγητής Homi Bhabha, (Harvard), Καθηγητής Peter Frankopan (Oxford), Καθηγήτρια Michelle Lamont (Harvard), Καθηγητής Spiros Pollalis (Harvard), Καθηγητής Δημήτριος Γιατρομανωλάκης, (Johns Hopkins), Καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός (Harvard, Πρόεδρος της Επιτροπής).  

Θέμα σεμιναρίων 2023: DISPLACEMENT, MIGRATION, MEMORY

Σεμινάριο 1: Movement and morality: Ethical questions in contemporary forced migration (Κινητικότητα και ηθική: ηθικά ερωτήματα στη σύγχρονη αναγκαστική μετανάστευση)

Διδάσκων: Καθηγητής Matthew J. Gibney, Elizabeth Colson Professor of Politics and Forced Migration στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Επίσημος εταίρος του Linacre College της Οξφόρδης και πρώην διευθυντής του Κέντρου Προσφυγικών Μελετών στην Οξφόρδη (2017-2022)

Σεμινάριο 2: Imaging War, Imagining Peace. Migration, Memory, and Repair.. (Απεικονίζοντας τον πόλεμο, φανταζόμαστε την ειρήνη. Μετανάστευση, μνήμη και αποκατάσταση.)

Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Professor Emerita of Comparative Literature and Gender Studies at Columbia University, μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, και Καθηγητής Leo Spitzer, K. T. Vernon Professor of History Emeritus and Research Professor, Dartmouth College.

Οι διδάσκοντες προσεγγίζουν το θέμα τους διεπιστημονικά, αντλώντας τόσο από τις ανθρωπιστικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες, συμπληρώνονται, δε, από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο (workshop) ή επιπλέον διαλέξεις επισκεπτών.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες προσφέρεται δωρεάν σίτιση (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και διαμονή, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με τη χορηγία της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.