Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών – 5η περίοδος : «Εκτοπισμός, Μετανάστευση, Μνήμη»

Από

19/06/2023

έως

30/06/2023

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εποπτεία: Καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Οργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών                                                                          

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διεθνής επιστημονική επιτροπή: Καθηγητής Homi Bhabha, (Harvard), Καθηγητής Peter Frankopan (Oxford), Καθηγήτρια Michelle Lamont (Harvard), Καθηγητής Σπύρος Πολλάλης (Harvard), Καθηγητής Δημήτριος Γιατρομανωλάκης, (Johns Hopkins), Καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός (Harvard, Πρόεδρος της Επιτροπής).  

Θέμα σεμιναρίων 2023: DISPLACEMENT, MIGRATION, MEMORY

Σεμινάριο 1: Movement and morality: Ethical questions in contemporary forced migration (Κινητικότητα και ηθική: ηθικά ερωτήματα στη σύγχρονη αναγκαστική μετανάστευση)

Διδάσκων: Matthew J. Gibney, Elizabeth Colson Professor of Politics and Forced Migration στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Επίσημος εταίρος του Linacre College της Οξφόρδης και πρώην διευθυντής του Κέντρου Προσφυγικών Μελετών στην Οξφόρδη (2017-2022)

Σεμινάριο 2: Imaging War, Imagining Peace. Migration, Memory, and Repair. (Απεικονίζοντας τον πόλεμο, φανταζόμαστε την ειρήνη. Μετανάστευση, μνήμη και αποκατάσταση.)

Διδάσκοντες: Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Professor Emerita of Comparative Literature and Gender Studies at Columbia University, μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, και

Leo Spitzer, K. T. Vernon Professor of History Emeritus and Research Professor, Dartmouth College.