Διεθνές συμπόσιο “Το Βυζάντιο στην ιστορική συνέχεια”

Από

08/07/2011

έως

10/07/2011

Διεθνή Συμπόσια

Η ιστορική συνέχεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν το θέμα που απασχόλησε είκοσι διακεκριμένους μελετητές, ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές κατά τη διάρκεια του διεθνούς συμποσίου Το Βυζάντιο στην ιστορική συνέχειαπου οργανώθηκε στους Δελφούς, 8-10 Ιουλίου 2011.

Θεματικές ενότητες:

Tο Βυζάντιο και η Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα

Ακτινοβολία του Βυζαντίου

Κατάλοιπα βυζαντινά στα μεταβυζαντινά χρόνια

Το Βυζάντιο σήμερα

Οργανωτική επιτροπή 

Πρόεδρος: Πρύτανης Ελένη Αρβελέρ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών 

Μέλη:

Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χρύσα Μαλτέζου, Καθηγήτρια-Διευθύντρια Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Έλση Μαθιοπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας

Χριστίνα Αγγελίδη, Καθηγήτρια-Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Χορηγοί επικοινωνίας 

ΕΡΤ
MEGA