Διμερής Συνάντηση “Η Λογοτεχνία Σε Συμπληγάδες”

Από

28/05/2004

έως

31/05/2004

Συνδιοργανώσεις

Η συνάντηση οργανώθηκε από την Επιτροπή πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, όπου μετέχει ως μέλος το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη βιομηχανοποίηση της λογοτεχνίας στη σημερινή εποχή, οι επιπτώσεις του φαινομένου στις μικρές γλώσσες καθώς και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.