Έκθεση “Αρχαία Ύδραυλις: Η ανακατασκευή. Ὑδραύλεως Ἦχος Ἡδὺς καὶ Τερπνὸς”

Από

25/10/2014

έως

22/04/2015

Ύδραυλις

Κεντρικό έκθεμα ήταν η Ύδραυλις που ανακατασκεύασε το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών κατά την περίοδο 1995-1999 με βάση το αρχαιολογικό εύρημα του Δίου.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, ορισμένα σχέδια του αρχαιολογικού ευρήματος του Δίου και φωτογραφίες αρχαίων αγγείων, νομισμάτων, μωσαϊκών, μικρών γλυπτών και πήλινων αντικείμενων με απεικονίσεις της Υδραύλεως.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, στις 25 Οκτωβρίου, οργανώθηκε ημερίδα με ομιλητές τους:

Αθανασία Ψάλτη, Προϊσταμένη Ι’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,

Αθανάσιο Μαρκόπουλο, Καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας και Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών,

Παναγιώτη Βλαγκόπουλο, Επ. Καθηγητή Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλος του προγράμματος ανακατασκευής της Αρχαίας Υδραύλεως.

Ακολούθησε μουσική επίδειξη του οργάνου.