Έκθεση γλυπτικής του Αριστείδη Πατσόγλου

Από

11/08/1995

έως

11/08/1995

Εικαστικό Πρόγραμμα, Εικαστικό Πρόγραμμα & Εκθέσεις