Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Στην Πολιτιστική Διαχείριση- Τελική Φάση Αξιολόγησης

Από

13/06/2003

έως

19/06/2003

Συνδιοργανώσεις

Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στην πολιτιστική διαχείριση ξεκίνησε το 1989, ως πιλοτικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος “Πολιτισμός και Περιφέρεια”.

Υποστηρικτές και εταίροι του προγράμματος είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (1989-2006).

Η οργάνωση και παρακολούθηση του προγράμματος πραγματοποιείται από το Ίδρυμα MarcelHicter που εδρεύει στις Βρυξέλλες, με διευθυντή τον Jean-Pierre Deru.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς και χωρίζεται σε τρεις φάσεις: διδασκαλία, πρακτική και φάση αξιολόγησης.

Η τελική φάση αξιολόγησης του προγράμματος 2003 και η απονομή των διπλωμάτων πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.