Ευρωπαϊκοί Μαθητικοί Αγώνες Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ΠΥΘΙΑ 2003

Από

26/07/2003

έως

26/07/2003

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Στόχος των Ευρωπαϊκών Μαθητικών Αγώνων Πύθια ήταν η βράβευση (Βραβείο για την αριστεία στην αρχαία Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία) Ευρωπαίων μαθητών για την εξαιρετική επίδοση στην μετάφραση και την ερμηνεία Αρχαίων Ελληνικών κειμένων. 

Στα Πύθια 2003 συμμετείχαν μαθητές από τη Δανία, Ισπανία, Βελγικές κοινότητες Βαλονίας και Φλαμανδίας, Αυστρία, Ρωσία, Ολλανδία, Γερμανία και Ιρλανδία.

Ο διαγωνισμός προέβλεπε μετάφραση ενός σύντομου κειμένου από τα Αρχαία Ελληνικά στις καθομιλούμενες γλώσσες και γραπτή έκθεση στις καθομιλούμενες γλώσσες σε ένα θέμα που θα σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα του συγγραφέα. Το θέμα στα Πύθια 2003 ήταν “Ο ηρωισμός στον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό”.