Ευρωπαϊκοί Μαθητικοί Αγώνες Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ΠΥΘΙΑ 2004

Από

14/07/2004

έως

14/07/2004

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Στόχος των Ευρωπαϊκών Μαθητικών Αγώνων Πύθια ήταν η βράβευση (Βραβείο για την αριστεία στην αρχαία Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία) Ευρωπαίων μαθητών για την εξαιρετική επίδοση στη μετάφραση και την ερμηνεία Αρχαίων Ελληνικών κειμένων. 

Στα Πύθια 2004 συμμετείχαν μαθητές από τη Δανία, Ισπανία, Βελγικές Κοινότητες Βαλονίας και Φλαμανδίας, Αυστρία, Ρωσία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία και Σουηδία.

Ο διαγωνισμός προέβλεπε:(α) μετάφραση ενός σύντομου κειμένου από τα Αρχαία Ελληνικά στις καθομιλούμενες γλώσσες και (β) γραπτή έκθεση στις καθομιλούμενες γλώσσες σε ένα θέμα που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα του συγγραφέα. Το θέμα στα Πύθια 2004 ήταν “Αγώνες στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό”.