Ευρωπαϊκοί Μαθητικοί Αγώνες Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ΠΥΘΙΑ 2005

Από

20/07/2005

έως

20/07/2005

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Στόχος των Ευρωπαϊκών Μαθητικών Αγώνων Πύθια ήταν η βράβευση (Βραβείο για την αριστεία στην αρχαία Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία) Ευρωπαίων μαθητών για την εξαιρετική επίδοση στην μετάφραση και την ερμηνεία Αρχαίων Ελληνικών κειμένων. 

Στα Πύθια 2005 συμμετείχαν μαθητές από τη Δανία, την Ισπανία, τις Βελγικές Κοινότητες Βαλονίας και Φλαμανδίας, την Αυστρία, τη Ρωσία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία και τη Σουηδία.

Ο διαγωνισμός προέβλεπε (α) μετάφραση ενός σύντομου κειμένου από τα Αρχαία Ελληνικά στις καθομιλούμενες γλώσσες και (β) γραπτή έκθεση στις καθομιλούμενες γλώσσες σε ένα θέμα που θα σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα του συγγραφέα. Το θέμα στα Πύθια 2005 ήταν “Ταξίδι στον αρχαίο κόσμο”.