Σεμινάρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Και Πολιτισμού 11η Περίοδος

Από

24/07/2005

έως

07/08/2005

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το πρόγραμμα της 11ης περιόδου των Σεμιναρίων Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού παρακολούθησαν 45 καθηγητές-φιλόλογοι Μέσης Εκπαίδευσης από τη Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία με επιμορφωτές πανεπιστημιακούς καθηγητές από την Ελλάδα και τα Πανεπιστήμια της Στοκχόλμης, του Όσλο και της Ισλανδίας.

Επιστημονική επιτροπή

Ιωάννης-Θεοφάνης Παπαδημητρίου, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Staffan Wahlgren, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Trondheim

Oivind Andersen, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Όσλο

Svavar H. Svavarsson, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας

Πριν την έναρξη των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς από 21 έως 23 Ιουλίου 2005 συνάντηση των μελών δικτύου Κλασικής Φιλολογίας “Αμφικτυονία” για την προώθηση της μελέτης των Αρχαίων Ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των χωρών της Ευρώπης.