Σεμινάρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Και Πολιτισμού 14η Περίοδος

Από

31/07/2008

έως

11/08/2008

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η 14η περίοδος του προγράμματος των σεμιναρίων Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Μιλάνου, Πάδοβας και Βενετίας.     

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 50 καθηγητές-φιλόλογοι Μέσης Εκπαίδευσης από την Ιταλία και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Διδάξαν 7 καθηγητές από τα Πανεπιστήμια Μιλάνου, Πάδοβας και Βενετίας και 10 καθηγητές από Ελληνικά Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Επιστημονική  Επιτροπή:

Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λουκία Αθανασάκη, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Giuseppe Zanetto, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Μιλάνου

Alberto Camerotto, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Βενετίας

Massimo Peri, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Μιλάνου