Σεμινάρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού-9η περίοδος

Από

27/07/2003

έως

10/08/2003

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Την 9η περίοδο του προγράμματος των σεμιναρίων Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού παρακολούθησαν 45 καθηγητές-φιλόλογοι Μέσης Εκπαίδευσης από την Ιρλανδία με επιμορφωτές πανεπιστημιακούς καθηγητές από την Ελλάδα και από τα Πανεπιστήμια Dublin University College και Trinity College.

Επιστημονική επιτροπή

Βασίλης Καρασμάνης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, ΕΜΠ, Διευθυντής Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Ιωάννης-Θεοφάνης Παπαδημητρίου, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λουκία Αθανασάκη, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Andrew Smith, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, University College, Dublin

Peter de Souza, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, University College, Dublin