70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Πρακτικά Συμποσίου, Δελφοί, 16-10-Ιουλίου 1997. Έκδοση: Αθήνα 2002