ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πρακτικά Συμποσίου “Μουσική και Αρχαία Ελλάδα”, Δελφοί, 5-15 Αυγούστου 1996. Έκδοση : Αθήνα 1999