Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Δύο τόμοι. Έκδοση: Αθήνα 1994