ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΠΑΛΜΕΡ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΠΑΛΜΕΡ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

Έκδοση: Αθήνα 1997