Κ. Σ. Στάϊκος “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ”

Κ. Σ. Στάϊκος “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ”

Κατάλογος έκθεσης για το Διεθνές Συμπόσιο “Από τον Διαφωτισμό στις Επαναστάσεις : Ο Ρήγας και ο κόσμος του”, Δελφοί 25 Ιουνίου 1998