ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ

Δελφοί, καλοκαίρι 1996