Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Πρακτικά Α’ Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Δελφοί, 6-9 Νοεμβρίου 1986. Έκδοση: Αθήνα 1991