Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Δελφοί, 5-12 Ιουλίου 2002