ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

Πρακτικά Συμποσίου (στην ελληνική γλώσσα), Αθήνα-Δελφοί, 13-19 Ιουλίου. Έκδοση: Αθήνα 2005