Ανακαίνιση Πάρκου Γλυπτικής

Ολοκληρώνονται μέσα στον Οκτώβριο οι εργασίες ανακαίνισης του Πάρκου Γλυπτικής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ήδη έχει τελειώσει ο φωτισμός του Πάρκου και των γλυπτών και έχουν αποκατασταθεί τα περισσότερα έργα. Μέρος της δαπάνης καλύφθηκε από χορηγία του Συλλόγου “Οι Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών”.