Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2024 – Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 15 Απριλίου