Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2024 – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2024 υποβάλλονται στο Κέντρο Δελφών έως την 1η Απριλίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ