Επετειακό συμπόσιο για την μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ), 27-29 Μαΐου 2022

«Ενότητα και διαφορετικότητα στην αρχαία Ελλάδα, με αφορμή την 2500η επέτειο από τη Μάχη του Πλαταιών» είναι ο τίτλος επιστημονικού συμποσίου που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Λαμβάνουν μέρος είκοσι διακεκριμένοι ιστορικοί και πανεπιστημιακοί καθηγητές από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

Την επιστημονική ευθύνη έχει ο καθηγητής Κώστας Μπουραζέλης, Ομ. Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών