Καταγραφή Βιβλιοθήκης Σικελιανών

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή εννιακοσίων τριών βιβλίων, μέρος από τα σωζόμενα της περίφημης Βιβλιοθήκης των Σικελιανών στους Δελφούς. Τα βιβλία ανήκουν στη συλλογή του Κέντρου Δελφών και βρίσκονται σήμερα σε ειδική βιβλιοθήκη στο Συνεδριακό Κέντρο. Προς τιμή των παλαιών κατόχων η αίθουσα Γαΐτη, όπου βρίσκεται η βιβλιοθήκη, μετονομάστηκε σε “Αίθουσα Σικελιανού”.