Θερινό Σχολείο «The Seeds of Virtue in Ancient Greece and China», 12 – 17 Ιουλίου 2023

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών με ιδιαίτερη χαρά υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του το πρώτο θερινό σχολείο του νεοσύστατου δια-ιδρυματικού Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού με θέμα : The Seeds of Virtue in Ancient Greece and China.

Τα μαθήματα θα εστιάσουν στις φιλοσοφικές ηθικές προσεγγίσεις της αρετής, όπως  αναπτύχθηκαν στην Αρχαία Ελλάδα και την Κίνα. Θα διερευνήσουν το βαθμό στον οποίο οι φιλόσοφοι των δύο χωρών έθεσαν παρόμοια ερωτήματα, τα κίνητρα που τους οδήγησαν να εστιάσουν στην απόκτηση και την ανάπτυξη της αρετής, το ρόλο της νοημοσύνης και του συναισθήματος στην ανάπτυξη της αρετής,  τη σχέση μεταξύ της προσωπικής αρετής και ενός δίκαιου πολιτικού και νομοθετικού καθεστώτος, καταδεικνύοντας τελικά τις συγγένειες και τα σημεία απόκλισης των δύο φιλοσοφιών.

Οργάνωση : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οργανωτική Επιτροπή

Χλόη Μπάλλα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Patricia Marechal, Πανεπιστήμιο της California San Diego

Matt Walker, Yale-NUS College

Claudia Yau, Πανεπιστήμιο του Houston

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του υποέργου “Δράσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης για την προώθηση της συγκριτικής εξέτασης του αρχαίου ελληνικού και κινεζικού πολιτισμού» που εκτελείται μέσω της Πράξης «Προώθηση Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»