Το όραμα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Ο Πρόεδρος του Κέντρου, καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, τονίζει ότι :

O πολιτισμός παραμένει, μέχρι τώρα, το σημαντικότερο προπύργιο στην αναμέτρηση του ανθρώπινου πνεύματος και της ανθρώπινης νοημοσύνης με την τεχνητή….

…Το ΕΠΚεΔ, αντλώντας και από την εμβληματική αίγλη του απολλώνιου ομφαλού του, προσπαθεί να καταδεικνύει στην πράξη ότι το δελφικό παράγγελμα «γνώθι σαυτόν» δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο επίκαιρο όσο σήμερα”.