Νίκος Ναυρίδης “Χωρίς τίτλο”

Δημιουργός: Ναυρίδης Νίκος

Διαστάσεις: 0,47 Χ 0,50 μ.

Kατηγορία: Ζωγραφική

Χρονολογία: 2008

Μικτή τεχνική. Ριζόχαρτο, μελάνια