4οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας 2004

Τελικός Αγώνας
Αθήνα, Παλαιά Βουλή, 12 Δεκεμβρίου 2004