Χ Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Δράματος 2500 ΧΡΟΝΙΑ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (2)

Δελφοί, 30 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2000

“Σύμπλεγμα Μήδειας” 
Μετάφραση-σκηνοθεσία: Michael Walton 
Ερμηνεία: Nike Imoru 
Μουσείο Δελφικών Εορτών, 2 Ιουλίου 2000 
Η παράσταση των Δελφών πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Marianne McDonald