Χ Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Δράματος 2500 ΧΡΟΝΙΑ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (3)

Δελφοί, 30 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2000


Σοφοκλή “Αντιγόνη”
Μετάφραση: Marianne McDonald 
Σκηνοθεσία: Donal Courtney
Αρχαίο Στάδιο Δελφών, 8 Ιουλίου 2000