Χ Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Δράματος 2500 ΧΡΟΝΙΑ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (4)

Δελφοί, 30 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2000

Εργαστήριο – Θεατρική παρουσίαση
Πλάτωνος «Πολιτεία: Βιβλίο Ι»
Moscow Theatre School of Dramatic Art 
Σκηνοθεσία- Διδασκαλία : Anatoli Vasiliev 
8 Ιουλίου 2000