Χ Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Δράματος 2500 ΧΡΟΝΙΑ : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Δελφοί, 30 Ιουνίου – 8 Ιουλίου 2000


“Tristia” 
Αποσπάσματα από τη “Φαίδρα” της Marina Tsvetayeva, την “Ηλέκτρα” του Σοφοκλή 
και τη “Μήδεια” του Ευριπίδη 
Δραματική σύνθεση – Ερμηνεία : Alla Demidova 
Αρχαίο Στάδιο Δελφών, 1 Ιουλίου 2000