ΧΙ Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Δράματος ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2001-2004 
Δελφοί, 5-12 Ιουλίου 2002

Συνδιοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
και Οργανισμός Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς