Διεθνής Μουσική Συνάντηση ΜΥΘΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ Δελφοί, 6-11 Ιουλίου 1999 (1)

Σύγχρονα Μουσικά Δρώμενα 
με έργα των Tom Johnson, John Deak, Frank Proto, 
Θωμά Σλιώμη και Αργύρη Κουνάδη 
«Ηχοθέασις-Λόγος»
Σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη
Μουσείο Δελφικών Εορτών, 7 Ιουλίου 1999