Έτος Σωκράτη – 2400 χρόνια από το θάνατό του (399 π.Χ.-2001 μ.Χ.) (2)

13-21 Ιουλίου 2001

Από την εκπομπή της ΕΤ-1 «Δελφοί 2001 – Έτος Σωκράτη»