Έτος Σωκράτη – 2400 χρόνια από το θάνατό του (399 π.Χ.-2001 μ.Χ.) (3)

13-21 Ιουλίου 2001